DANH MỤC SẢN PHẨM
  • Kinh doanh 1: 0904 060 222
  • Kinh doanh 2: 0945 070 368
  • Kinh doanh 3: 0313 842 669
  • Kinh doanh 4: 0909 292 588
Hướng dẫn sử dụng phân bón DAP - ĐÌNH VŨ

 

http://vinacrops.vn/Attachs/Articles/4262/HDSD VinacropsChuan1.jpg

http://http://vinacrops.vn/Attachs/Articles/4262/HDSDVinacrops Chuan.jpg

Click Dowload để tải về tài liệu 

"Hướng dẫn sử dụng phân bón DAP Đình Vũ":