DANH MỤC SẢN PHẨM
  • Kinh doanh 1: 0904 060 222
  • Kinh doanh 2: 0945 070 368
  • Kinh doanh 3: 0313 842 669
  • Kinh doanh 4: 0909 292 588
HỘI THẢO GIỚI THIỆU SP PHÂN BÓN DAP-ĐÌNH VŨ
Hội thảo giới thiệu SP phân bón phức hợp DAP-Đình Vũ. Hội trường Xã Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh