DANH MỤC SẢN PHẨM
  • Kinh doanh 1: 0904 060 222
  • Kinh doanh 2: 0945 070 368
  • Kinh doanh 3: 0313 842 669
  • Kinh doanh 4: 0909 292 588
Giá phân bón
Tên phân bónThi TrườngNgàyGiáLoại GiáĐơn vị tính
Mỳ Omachi Xốt "Bò Hầm Ngũ Quả" Hải Phòng27/06/20156000VNĐGói
Mỳ Omachi "Tôm Chua Cay" Hải Phòng27/06/20156000VNĐGói
Mỳ Omachi "Sườn Hầm Ngũ Quả" Hải Phòng27/06/20156000VNĐGói
Mỳ Omachi Xốt Spaghetti Vị Bò Hải Phòng27/06/20156500VNĐGói
Mỳ Chinsu Xốt Cá Hồi Chua CayHải Phòng27/06/20153500VNĐGói
Mỳ Sagami "Hải Sản Nấu Canh Chua"Hải Phòng27/06/20153000VNĐGói
Mỳ Sagami "Bò Hầm Ngũ Vị"Hải Phòng27/06/20153000VNĐGói
Mỳ Kokomi Tôm Chua Cay Hải Phòng27/06/20152500VNĐGói
Mỳ Kokomi Tôm & Gà Sa Tế Hành Hải Phòng27/06/20152500VNĐGói
Mỳ Kokomi Happi- Lẩu Tôm Chua Cay Hải Phòng27/06/20153500VNĐGói
Mỳ Kokomi Happi - Gà Sa Tế Hải Phòng27/06/20153500VNĐGói