DANH MỤC SẢN PHẨM
  • Kinh doanh 1: 0904 060 222
  • Kinh doanh 2: 0945 070 368
  • Kinh doanh 3: 0313 842 669
  • Kinh doanh 4: 0909 292 588
LẠC NHÂN

Tiêu chuẩn: Loại 290hạt/tối đa 100gr. Độ ẩm: tối đa 8,5%. Tạp chất: tối đa 1,00%. Đậu phộng nhân vỡ: tối đa 3,00%. Đậu phộng nhân khác màu: tối đa 3,00%. Detective: tối đa 8,00%. Aftoxin: tối đa 5 phần tỷ. Phải khô sạch, không bị mốc, không bị sâu mọt Nguồn gốc xuất xứ: Việt nam.

Sản phẩm liên quan