Products
  • Seller 1: 0909 292 588
  • Seller 2: 0936 515 874
  • Seller 3: 0936 179 368
  • Seller 4: 0936 867 332
  • Seller 5: 0313 842 669
CORN

Nước ta ngô là cây lương thực sau lúa, những năm trở lại đây sản xuất ngô đang được chú ý do ngô không những là lương thực mà còn sử dụng làm thức ăn gia súc trong khi cơ cấu nông nghiệp đã chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành trồng trọt và tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi nên nhu cầu về ngô là khá lớn. Mục tiêu của ngành nông nghiệp trong những năm tới sẽ phấn đấu xây dựng vùng trồng ngô hàng hoá ở các khu vực: vùng Trung Du Miền Núi phía Bắc, vùng đồng bằng song Hồng, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Phát triển ngô đông trên đất lúa ở những nơi có điều kiện phù hợp, có đủ nước tưới. Đây là hướng đi tích cực trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng thâm canh tăng vụ, góp phần tăng sản lượng lương thực vững chắc đặc biệt ở khu vực dân cư miền núi.

Hiện nay diện tích trồng ngô cả nước là gần 1,2  triệu ha, năng suất trung bình 43 tạ/ ha, sản lượng giao động trong khoảng 4,5 - 5 triệu tấn/năm, trong khi nhu cầu về ngô của nước ta hiện nay là trên 5 triệu tấn/ năm kể cả cho chế biến lương thực và chăn nuôi, hơn nữa tổng sản lượng ngô sản xuất vẫn chưa đủ cho nhu cầu trong nước, hàng năm vẫn phải nhập trên nửa triệu tấn.Đây là điều kiện thuận lợi để sản xuất ngô phát triển mở rộng.

- Điều kiện tự nhiên của Việt Nam hoàn toàn thích hợp cho sản xuất ngô, đặc biệt là các vùng miền núi trong điều kiện canh tác lúa bị hạn chế. 

- Nông dân Việt Nam có kinh nghiệm trồng ngô từ lâu đời.

- Đầu tư cho khoa học công nghệ nông nghiệp ngày càng tăng, kết hợp với tiếp thu  ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ về ngô của các nước trong khu vực và thế giới 

- Ngô còn là mặt hàng xuất khẩu có giá trị, chúng ta cũng đã bước đầu xuất bán được giống ngô sản xuất trong nước. Trong tương lai, khi đã sản xuất đủ cho nhu cầu nội địa, chắc chắn ngô sẽ là mặt hàng xuất khẩu của nước ta giống như lúa gạo, vì nhu cầu lương thực và chế biên của thế giới cũng ngày một tăng, nhiều nước trên thế giới sử dụng ngô là lương thực chính, trong khi các giống ngô được trồng ở Việt Nam đều có chất lượng tốt. 

- Hệ thống cơ chế, chính sách của nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện phát triển sản xuất lương thực trong đó có sản xuất ngô.  

- Việt Nam đã gia nhập WTO, đây là cơ hội lớn tạo điều kiện thuận lợi cho các loại sản phẩm nông nghiệp khác có quyền bình đẳng tham gia vào thị trường thương mại nông sản của thế giới

Other Products