DANH MỤC SẢN PHẨM
  • Kinh doanh 1: 0904 060 222
  • Kinh doanh 2: 0945 070 368
  • Kinh doanh 3: 0313 842 669
  • Kinh doanh 4: 0909 292 588
ĐẠM XANH

- Phân bón Đạm Xanh sản xuất dựa trên kết quả áp dụng chế phẩm NEB 26 phối trộn với phân urê dạng hạt. Phân bón Đạm Xanh có đặc điểm và thành phần như sau:

Đặc điểm chung: Dạng: hạt; Màu sắc: màu xanh; Mùi: hơi hăng

- Chế phẩm NEB – 26 là một chế phẩm sinh học đã được Cục trồng trọt, Bộ NN&PTNT công nhận và cho phép bổ sung vào danh mục. Trong thành phần của NEB-26 có 24.8% hữu cơ, 2 nguyên tố dinh dưỡng trung lượng Ca, Mg và 07 nguyên tố dinh dưỡng vi lượng (Fe, Zn, Mn, B, Cu, Mo, Na). Ngoài ra, trong NEB-26 còn có  Mycorrhizae rất có lợi cho sự phát triển của hệ rễ cây và tăng cường quá trình trao đổi chất giữa cây và hệ đất.

 
Đối với cây lúa:
 
           Bón phân đạm xanh (urê – NEB 26) cho lúa với liều lượng 45N + 650 ml NEB 26 trên đất đỏ vàng  trên đá phiến thạch sét đã làm tăng năng suất lúa 15,9% tương ứng 7,8 tạ/ha và tăng thu nhập trên đơn vị diện tích 3.811.000 đ/ha.
 
Đối với cây rau cải bẹ:
 
            Bón phân đạm xanh (urê – NEB 26) cho rau với liều lượng 60N + 650 ml NEB 26 trên đất phù sa Sông Hồng đã làm tăng năng suất rau 12,4% tương ứng 3,4 tấn/ha tăng thu nhập trên đơn vị diện tích 8.903.000đ/ha.
 
            Bón phân đạm xanh (urê – NEB 26) cho rau với liều lượng 60N + 650 ml NEB 26 trên đất đỏ vàng trên đá phiến thạch sét đã làm tăng năng suất rau 14,1% tương ứng 3,7 tấn/ha tăng thu nhập trên đơn vị diện tích 9.603.000đ/ha.
 
Đối với cây vải:
 
            Bón phân đạm xanh (urê – NEB 26) cho cây vải với liều lượng 45 N+ 650 ml NEB 26 trên đất đỏ vàng trên đá phiến thạch sét đã làm tăng năng suất vải 15,5% tương ứng 1,42 tấn/ha tăng thu nhập trên đơn vị diện tích 11.661.000đ/ha.
Sản phẩm liên quan